korisnici novi sad gas

Обавештење

 

Приликом обраде рачуна за гас за децембар 2021. године,  услед техничког проблема на бази података, приликом обрачуна камате за децембар месец, у одређеним случајевима обрачун није узео у обзир све уплате чиме је исказан већи износ затезне законске камате на рачунима за гас.

Из наведеног разлога, а на основу записника радне групе 01-123 од 17.01.2022.године, доносим

                                                            ОДЛУКУ

Накнадним обрачуном камата сви наведени износе ће се сторнирати, а купци на картицама задужити са новим износом камате.

У случајевима да купац уплати претходно исказани рачун, разлика више уплаћених средстава, биће третирана као преплата и биће салдирана као преплата на наредном рачуну.

Саставни део ове одлуке је Записник радне групе

  

в.д. директора

мр Милан Ђукић